José BARATA MOURA : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 27-10-1993 / 18-07-1994 : Zjednotená lavica - Člen

Národné strany 

  • 27-10-1993 / 18-07-1994 : Coligação Democrática Unitária: Partido Comunista Português (PCP) (Portugalsko)

Člen 

  • 29-10-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
  • 29-10-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre dopravu a turistiku
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom

Náhradník 

  • 27-10-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
  • 27-10-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
  • 27-10-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu