Jürgen BRAND : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 16-11-1993 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

  • 16-11-1993 / 18-07-1994 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Člen 

  • 02-12-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
  • 17-01-1994 / 31-01-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor ES-Fínsko
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Fínsko