Helga HALLER von HALLERSTEIN : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 27-12-1993 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka

Národné strany 

  • 27-12-1993 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 21-01-1994 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Ceskou republikou a Slovenskou republikou
  • 21-01-1994 / 18-07-1994 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s Ceskou republikou a Slovenskou republikou