Nosheena MOBARIK : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradníčka 

Výbor pre rybárstvo 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Podvýbor pre ľudské práva 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 

Kontakt