Geoffroy DIDIER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre právne veci 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Náhradník 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom 
Geoffroy DIDIER  
Geoffroy DIDIER 

Na stránke EP NEWSHUB

Kontakt