Markus FERBER : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre výskum, technologický rozvoj a energiu
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre výskum, technologický rozvoj a energiu
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 21-03-1996 / 15-01-1997 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre rozpocty
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegácia pre vztahy s Japonskom

Kontakt