Danilo Oscar LANCINI : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Nedávne činnosti 

Kontakt