Magda G.H. AELVOET : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 28-01-1997 : Skupina zelených v Európskom parlamente - Podpredsedníčka
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Skupina zelených v Európskom parlamente - Predsedníčka

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Anders gaan leven (Belgicko)

Člen 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 19-01-1995 / 11-07-1995 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Turecko
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Turecko
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)

Náhradníčka 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre práva žien
 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Turecko