Josu Jon IMAZ SAN MIGUEL : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen
 • 29-11-1994 / 05-01-1999 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 05-01-1999 : Partido Nacionalista Vasco (Španielsko)

Podpredseda 

 • 12-09-1994 / 15-01-1997 : Podvýbor pre menové záležitosti

Člen 

 • 21-07-1994 / 11-09-1994 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 21-07-1994 / 29-09-1994 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre petície
 • 29-09-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Ruskom
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Ruskom
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s Izraelom
 • 16-01-1997 / 05-01-1999 : Výbor pre rozpocty
 • 14-10-1997 / 05-01-1999 : Delegácia pre vztahy s Izraelom

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 28-09-1994 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre rybolovné oblasti
 • 30-09-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
 • 16-01-1997 / 20-01-1997 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 16-01-1997 / 05-01-1999 : Výbor pre regionálnu politiku
 • 16-01-1997 / 05-01-1999 : Výbor pre rybolovné oblasti