Laurens Jan BRINKHORST : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 14-06-1999 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Člen

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 14-06-1999 : Democraten 66 (Holandsko)

Podpredseda 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 24-02-1999 / 14-06-1999 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Člen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre rozpocty
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 16-01-1997 / 14-06-1999 : Výbor pre rozpocty

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 16-01-1997 / 27-01-1997 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti
 • 16-01-1997 / 14-06-1999 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 16-01-1997 / 14-06-1999 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 01-09-1997 / 14-06-1999 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti