Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Členka

Národné strany 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Holandsko)

Podpredsedníčka 

  • 13-03-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Člen 

  • 10-03-2003 / 12-03-2003 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 10-03-2003 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
  • 02-06-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti

Náhradníčka 

  • 20-02-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Premlčané  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Dátum začatia : 26-11-2003
Platné do : 26-02-2004
Počet signatárov : 73 - 26-02-2004