María Jesús ARAMBURU DEL RÍO : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica - Členka
  • 06-01-1995 / 26-03-1996 : Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica - Členka

Národné strany 

  • 19-07-1994 / 26-03-1996 : Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Španielsko)

Člen 

  • 21-07-1994 / 26-03-1996 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie a médiá
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
  • 13-02-1995 / 26-03-1996 : Výbor pre práva žien
  • 12-07-1995 / 26-03-1996 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Náhradníčka 

  • 21-07-1994 / 13-02-1995 : Výbor pre práva žien
  • 19-01-1995 / 26-03-1996 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost