Abir AL-SAHLANI : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Delegácia pre vzťahy s Irakom 

Členka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

Náhradníčka 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom 

Nedávne činnosti 

Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu (B9-0103/2019) SV  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane chlorotolurónu (B9-0104/2019) SV  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) SV  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Abir AL-SAHLANI  
Abir AL-SAHLANI 

Na stránke EP NEWSHUB

  • @MalinBjork_EU @federley @KarinKarlsbro @tomastobe Hej Malin! Var gärna tydlig med vilka du menar här. Självklart röstade jag, @federley och vår partigrupp för att stödja räddningsinsatser på Medelhavet. Hur EPP röstade får stå för dem.

    Zverejnené:  
    na twitter 

Kontakt