Alex AGIUS SALIBA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Výbor pre petície 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradník 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Palestínou 

Nedávne činnosti 

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) EN  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt