Filip DE MAN : Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenie o bezúhonnosti 

Kontakt