Filip DE MAN : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 

Kontakt