Nicolaus FEST : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradník 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Počet členov medziparlamentných delegácií (B9-0005/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt