Sylvia LIMMER : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Izraelom 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Náhradníčka 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Nedávne činnosti 

Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (B9-0174/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt