Peter KOFOD : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

Náhradník 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DA  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) DA  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (C9-0105/2019) DA  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt