Gianna GANCIA : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre petície 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 

Náhradníčka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Kontakt