Hélène LAPORTE : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre rozpočet 
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie 

Náhradníčka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Kontakt