Gianantonio DA RE : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Kontakt