Marco DREOSTO : 9. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 02-07-2019 ... : Skupina Identita a demokracia - Člen

Národné strany 

  • 02-07-2019 ... : Lega (Taliansko)

Člen 

  • 02-07-2019 ... : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 02-07-2019 ... : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Náhradník 

  • 02-07-2019 ... : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 02-07-2019 ... : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Kontakt