Marco DREOSTO : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 

Náhradník 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko 

Nedávne činnosti 

Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu (B9-0103/2019) IT  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt