Marco DREOSTO : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 

Náhradník 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko 

Nedávne činnosti 

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) IT  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt