Jérôme RIVIÈRE : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Náhradník 

Výbor pre rozvoj 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Kontakt