Rosanna CONTE : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradníčka 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva 

Nedávne činnosti 

Kontakt