Jean-Paul GARRAUD : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina 

Náhradník 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Počet členov medziparlamentných delegácií (B9-0005/2019) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt