Francisco GUERREIRO : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Člen 

Výbor pre rozpočet 
Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradník 

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom 

Nedávne činnosti 

Kontakt