André ROUGÉ : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

Kontakt