Eugen JURZYCA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom 

Náhradník 

Výbor pre hospodárske a menové veci 

Nedávne činnosti 

Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody (A9-0020/2019 - Younous Omarjee)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Námietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového (Cromomed S.A. a ďalšie) (B9-0151/2019)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt