Susanna CECCARDI : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre ľudské práva 
Delegácia pre vzťahy s Palestínou 

Náhradníčka 

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Nedávne činnosti 

Kontakt