Luisa REGIMENTI : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 

Náhradníčka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko 

Nedávne činnosti 

Kontakt