Massimo CASANOVA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko 

Náhradník 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Kontakt