Andrea CAROPPO : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko 

Náhradník 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Výbor pre právne veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 

Kontakt