Lucia VUOLO : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradníčka 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko 

Nedávne činnosti 

Kontakt