Valentino GRANT : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre rozpočet 
Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradník 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Kontakt