Roman HAIDER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom 
Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou 

Nedávne činnosti 

Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (uznesenie) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (A9-0037/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Situácia v Bolívii (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt