Emmanouil FRAGKOS : Domovská stránka 

Podpredseda 

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ 

Člen 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Výbor pre petície 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Nedávne činnosti 

Kontakt