Pedro APARICIO SÁNCHEZ : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, médiá, šport
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie a Juhoázijským združením pre regionálnu spoluprácu (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a turistiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the report from the Commission on the implementation of Council Regulation (EEC) nº 3911/92 on the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Report on a proposal for a European Parliament and Council Regulation (EC) on the distribution of permits for heavy goods vehicles travelling in Switzerland - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku