Marie-Thérèse HERMANGE : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 01-12-2002 : Rassemblement pour la République (Francúzsko)
 • 02-12-2002 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Podpredsedníčka 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Člen 

 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy so Švajciarskom, Islandom a Nórskom
 • 17-01-2001 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pre humánnu genetiku a ďalšie nové technológie v modernej medicíne
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mashrequ a Perzského zálivu

Náhradníčka 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on supplying approved charities working to implement the European food aid programme for the most deprived citizens EN  
- P5_DCL(2004)0011 - Premlčané  
Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Hélène GILLIG , Joseph DAUL , Giorgio LISI , Georges GAROT  
Dátum začatia : 20-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 194 - 06-05-2004
Písomné vyhlásenie on the protection of minors against pornographic images and gratuitous violence EN  
- P5_DCL(2002)0020 - Premlčané  
Marie-Hélène DESCAMPS , Marie-Thérèse HERMANGE , Dominique VLASTO , Françoise de VEYRINAS  
Dátum začatia : 18-11-2002
Platné do : 18-02-2003
Počet signatárov : 27 - 18-02-2003
Písomné vyhlásenie on non-discrimination towards the state of health of disabled persons EN  
- P5_DCL(2001)0014 - Premlčané  
Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT  
Dátum začatia : 28-11-2001
Platné do : 28-02-2002
Počet signatárov : 111 - 28-02-2002