Umberto BOSSI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Člen
 • 27-04-2006 / 07-11-2006 : nezávislí poslanci
 • 08-11-2006 / 12-12-2006 : nezávislí poslanci
 • 13-12-2006 / 28-04-2008 : Skupina Únie za Európu národov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 07-11-2006 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Taliansko)
 • 08-11-2006 / 28-04-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Taliansko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 07-11-2006 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-09-2004 / 18-11-2004 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 08-11-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Výbor pre rozpočet
 • 25-04-2007 / 28-04-2008 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.