Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Spojené kráľovstvo
 • Dátum narodenia: 5. apríl 1961, Reading

Politické skupiny

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pre regionálnu politiku
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Člen

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Výbor pre regionálnu politiku
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky a MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky a MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky a MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou(ACP-EU)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Výbor pre zahraničné veci
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradník

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Podvýbor pre ludské práva
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Výbor pre právne veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

149

Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(5)

Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situácia v Iráne (rozprava)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Situácia na Ukrajine (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

STANOVISKO k sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

STANOVISKO k ľudským právam a sociálnym a environmentálnym normám v dohodách o medzinárodnom obchode

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

STANOVISKO k priemyselnej politike EÚ v oblasti kozmického priestoru – uvoľnenie potenciálu pre hospodársky rast v kozmickom sektore

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Návrhy uznesení

170

Návrh spoločného uznesenia o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Návrh spoločného uznesenia o invázii Ruska na Ukrajinu

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Návrh spoločného uznesenia o bezpečnosti a obchodovaní s ľuďmi na Sinaji

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia Priority EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Návrh uznesenia o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva

05-03-2014 B7-0237/2014

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o zdôraznení globálneho rozmeru boja proti internetovému obsahu týkajúcemu sa sexuálneho zneužívania detí

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Premlčané

Podrobnosti

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 132 - 15-07-2013

Písomné vyhlásenie o dobrovoľnom systéme označovania priemyselných výrobkov Braillovým písmom

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Prijaté

Podrobnosti

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Dátum začatia : 23-03-2011
Platné do : 23-06-2011
Prijaté (dátum) : 23-06-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0299
Počet signatárov : 447 - 23-06-2011

Písomné vyhlásenie o prijatí zodpovednosti za holokaust

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Premlčané

Podrobnosti

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Dátum začatia : 08-02-2010
Platné do : 20-05-2010
Počet signatárov : 120 - 20-05-2010

Parlamentné otázky

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komisia

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komisia

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komisia

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komisia

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komisia

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komisia

Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema

19-04-2012 O-000104/2012 Komisia

Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema

19-04-2012 O-000103/2012 Rada

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

127

Humanitárna situácia v tábore Ašraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Vysvetlenia hlasovania

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - SPRÁVA s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade k nešíreniu jadrových zbraní a budúcnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ)

Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (rozprava)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Vysvetlenia hlasovania

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - SPRÁVA s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Budúcnosť automobilového priemyslu (rozprava)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

SPRÁVA o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

SPRÁVA o výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2005 a politike EÚ v tejto oblasti

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Návrhy uznesení

15

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v pásme Gazy

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Kašmíre

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v pásme Gaze

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Gaze

13-02-2008 B6-0069/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade novinára BBC Alana Johnstona

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o Kolumbii a obchodných preferenciách VSP plus

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Premlčané

Podrobnosti

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Dátum začatia : 20-10-2008
Platné do : 05-02-2009
Počet signatárov : 138 - 09-02-2009

Písomné vyhlásenie o diskriminácii a inštitucionalizácii zdravotne postihnutých detí v Európskej únii

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Premlčané

Podrobnosti

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Dátum začatia : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Počet signatárov : 213 - 10-07-2008

Písomné vyhlásenie o „dys“ kriminácii a sociálnom vylúčení detí s poruchami „dys“

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Prijaté

Podrobnosti

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 18-06-2007
Platné do : 25-10-2007
Prijaté (dátum) : 13-11-2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0506
Počet signatárov : 432 - 25-10-2007

Písomné vyhlásenie o prijatí zákona vo francúzskom Národnom zhromaždení o trestnosti popierania arménskej genocídy z roku 1915

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Premlčané

Podrobnosti

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Dátum začatia : 13-11-2006
Platné do : 23-02-2007
Počet signatárov : 38 - 23-02-2007

Písomné vyhlásenie o reumatických ochoreniach

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Prijaté

Podrobnosti

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Dátum začatia : 05-07-2005
Platné do : 05-10-2005
Prijaté (dátum) : 13-10-2005
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2005)0389
Počet signatárov : 406 - 05-10-2005

Parlamentné otázky

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Rada

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Komisia

Palestínski väzni v izraelských väzniciach

15-04-2008 O-0041/2008 Komisia

Palestínski väzni v izraelských väzniciach

15-04-2008 O-0040/2008 Rada

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Rada

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Komisia

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Komisia

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Komisia

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Komisia

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 5. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Návrhy uznesení

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Prijaté

Podrobnosti

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Dátum začatia : 12-01-2004
Platné do : 12-04-2004
Prijaté (dátum) : 01-04-2004
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P5_TA(2004)0277
Počet signatárov : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Premlčané

Podrobnosti

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Dátum začatia : 28-11-2001
Platné do : 28-02-2002
Počet signatárov : 111 - 28-02-2002

Parlamentné otázky

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Komisia

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Komisia

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Rada

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Komisia

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Rada

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Komisia

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)