Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Spojené kráľovstvo
  • Dátum narodenia: 5. apríl 1961, Reading

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

129

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 20. a 21. októbra 2016 (rozprava)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (rozprava)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (rozprava) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Thajsko, najmä prípad Andyho Halla

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Mierový proces v Kolumbii (rozprava)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Situácia v Turecku (rozprava)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahrajn

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode

AFET
12-10-2016 A8-0286/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

3

STANOVISKO o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

STANOVISKO k vykonávaniu odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

STANOVISKO k súkromnému sektoru a rozvoju

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Inštitucionálne návrhy uznesení

190

Návrh spoločného uznesenia o Thajsku, najmä o situácii Andyho Halla

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Návrh spoločného uznesenia o Sudáne

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Návrh spoločného uznesenia o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Návrh spoločného uznesenia o Zimbabwe

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Návrh spoločného uznesenia o Somálsku

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingyov

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o nedostatku adekvátnych zariadení pre mimoškolskú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím v EÚ

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatárov : 175 - 10-06-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Komisia

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisia

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Komisia

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Komisia

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Komisia

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Komisia

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Komisia

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Komisia

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Komisia

Článok 19 UNCRPD - použitie európskych štrukturálnych a investičných fondov

26-11-2015 E-015122/2015 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

1