Elisabeth HLAVAC : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka

Národné strany 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakúsko)

Člen 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Estónskom, Litvou a Lotyšskom
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Delegácia pre vztahy s Estónskom, Litvou a Lotyšskom
  • 11-10-1995 / 16-02-1996 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Ceská republika

Náhradníčka 

  • 19-01-1995 / 14-03-1995 : Výbor pre zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku
  • 14-03-1995 / 10-11-1996 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti