Angela Theodora BILLINGHAM : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka

Národné strany 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
  • 16-01-1997 / 17-02-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku

Náhradníčka 

  • 21-07-1994 / 17-10-1994 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
  • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka