Mario BORGHEZIO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lega Nord (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre právne veci
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre právne veci
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 21-09-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 08-03-2018 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre právne veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (A8-0194/2018 - Francisco Assis) IT  
 

Si è appena votata la relazione dal titolo "Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo". E fin qui nulla di strano.
Il gruppo ENF, in particolare la delegazione francese, ha presentato un documento alternativo, sostenuto fortemente da noi della delegazione della Lega, con il quale si ricordava che "anche i popoli europei sono popolazioni indigene; ribadisce che l'Unione europea dovrebbe esaminare le conseguenze della sua politica sul diritto alla continuità storica dei popoli europei".
Ebbene: questo emendamento è stato bocciato dalla maggioranza dell'Aula, il che dimostra ancora una volta la volontà di non proteggere i cittadini europei dalla politica scellerata in tema di immigrazione e, al contrario, di piegarsi agli usi, alla cultura e alle tradizioni di popoli che arrivano in Europa e che con noi hanno poco o nulla a che vedere.
Noi continueremo nella nostra battaglia per difendere l'Europa e i suoi popoli originari, difendendoli dall'invasione di chi quotidianamente contribuisce a minarne la sopravvivenza identitaria e culturale.

Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) IT  
 

Ho votato convintamente contro a questa demagogica relazione, nella quale si vuole estendere a un numero incalcolabile di persone, diritto di asilo, rendendo il fenomeno dell'immigrazione ancora più insostenibile per i soliti paesi di primo arrivo.
Particolarmente assurda e pericolosa è l'introduzione del principio di "immigrazione climatica", basato sul presupposto, suscettibile di un'estensione di portata incalcolabile, della platea degli aventi diritto all'accoglienza.
Occorre bloccare questo trend così assurdo, che ha come conseguenza, l'aumento della percezione verso l'immigrazione.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore európskeho sektora obilnín  
- P8_DCL(2016)0132 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 21 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o nehmotnom kultúrnom dedičstve know-how výroby vína  
- P8_DCL(2016)0108 - Premlčané  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 27 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o deťoch, ktoré sa stali obeťami násilia, zneužívania a zlého zaobchádzania  
- P8_DCL(2016)0107 - Premlčané  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 38 - 04-01-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít