Paolo BARTOLOZZI

Politické skupiny

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Taliansko)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Taliansko)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Taliansko)

Predseda

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom

Člen

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Konferencia predsedov delegácií
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Náhradník

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Slovenská republika
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Slovenská republika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre právne veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

51

Zdravotnícke pomôcky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Sloboda pohybu pracovníkov (rozprava)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (rozprava)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(14)

Zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (hlasovanie)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(5.8)

Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (stručná prezentácia)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Návrhy uznesení

8

Návrh spoločného uznesenia o Kazachstane

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Návrh uznesenia o situácii v Kazachstane (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Kirgizsku

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Návrh uznesenia o Kirgizsku

05-07-2010 B7-0420/2010

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Kirgizsku

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Návrh uznesenia o Kirgizsku

28-04-2010 B7-0257/2010

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o opatreniach na ochranu a zachovanie miest svetového dedičstva UNESCO

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Premlčané

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Dátum začatia : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Počet signatárov : 164 - 20-12-2010

Parlamentné otázky

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Komisia

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Komisia

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komisia

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisia

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Komisia

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Komisia

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komisia

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

5

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o naliehavom pláne zníženia daňového zaťaženia MSP v Európskej únii

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Premlčané

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 39 - 08-05-2009

Písomné vyhlásenie o harmonizácii daňového systému v krajinách Európskej únie zavedením rodinného koeficientu

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Premlčané

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 23 - 08-05-2009

Písomné vyhlásenie o úlohe psychológa v školách

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Premlčané

Podrobnosti

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 39 - 08-05-2009

Parlamentné otázky

5

  The Tuscany Region: 2000-2006 structural fund spending and 2007-2013 programming progress

26-02-2009 E-1497/2009 Komisia

  Antonio Merloni Spa - company crisis and the future of its factories

24-10-2008 E-5946/2008 Komisia

  Evaluation report on Regulation (EC) No 1400/2002

08-10-2008 H-0841/2008 Komisia

  Community Initiative Programme (CIP) INTERREG III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Komisia

  'Habitat' Directive (92/43/EC)

24-09-2008 E-5330/2008 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 5. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

9

  Consumer protection

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

  Intellectual property

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

  Approximating civil procedural law in the Union

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

  Environmental liability

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

  Insurance against civil liability for motor vehicles

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

  Environmental liability

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

  Human tissues and cells

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

  Community patent

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

  Relief, rehabilitation and development

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Návrhy uznesení

7

  MOTION FOR A RESOLUTION on the recognition of 'historic markets'

19-03-2004 B5-0155/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the appointment of a European Ombudsman for the protection of minors

21-02-2003 B5-0154/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Equatorial Guinea

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Chechnya

04-04-2002 B5-0193/2002

Parlamentné otázky

13

  Fraudulent commercial transactions in trade between Italy and Bulgaria

28-04-2004 E-1426/2004 Komisia

  Crisis in the high-quality knitwear (cashmere) sector

28-04-2004 E-1425/2004 Komisia

  Problems in the Italian textile industry

07-04-2004 E-1197/2004 Komisia

  Imported goods in transit held up by customs

24-03-2004 E-1021/2004 Komisia

  Services of general interest

15-03-2004 E-0908/2004 Komisia

  Proceedings for infringement of Community directives

29-07-2003 E-2508/2003 Komisia

  Charges in the tourist industry

17-07-2003 E-2507/2003 Komisia

  Olive oil

06-12-2002 E-3480/2002 Komisia

  Europeanisation of Italian law 107/90 on the production of blood derivatives

25-02-2002 P-0590/2002 Komisia

  Incentives for young farmers in Tuscany

17-01-2002 E-0007/2002 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít