Liam HYLAND : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Únie za Európu národov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Írsko)

Člen 

  • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Malta
  • 13-03-2000 / 14-01-2002 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Malta

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pre krívačku a slintačku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku