Georges BERTHU : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 20-09-2000 : Skupina Únie za Európu národov - Člen
 • 21-09-2000 / 30-01-2001 : Skupina Únie za Európu národov - Podpredseda
 • 31-01-2001 / 19-07-2004 : nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francúzsko)
 • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Francúzsko)

Podpredseda 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Kanadou

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre ústavné záležitosti
 • 06-07-2000 / 07-09-2000 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre ústavnoprávne veci
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 30-01-2001 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku