Nuala AHERN : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Írsko)

Podpredsedníčka 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu

Člen 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Rumunsko
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradníčka 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pre humánnu genetiku a ďalšie nové technológie v modernej medicíne
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European and Council decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0010/2000 -  
-
ITRE 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998-2002) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0015/1999 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku